இவற்றிற்கான களஞ்சியம் September, 2007

Sep 30 2007

[தினக்குரல்] ஏன் புலிகள் மௌனம்?

தெளிவாக புரிந்துகொள்ள வேண்டிய ஒரு யதார்த்தம் யாதெனில், புலிகளினுடைய வெற்றியை ஒட்டுமொத்த தமிழர்களும் மனப்பூர்வமாக கொண்டாடுவதில்லை. ஆனால், புலிகளினுடைய தோல்வியை முழுமொத்த தமிழினத்தின் வீழ்ச்சியாகவே நோக்குகிறார்கள். அத்துடன், பிராந்திய வல்லரசுகளோ அல்லது உலக வல்லரசுகளோ தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் அழிவையல்ல விரும்புவது, மாறாக அவர்கள் பலவீனமாக வேண்டும் என்பதையே. தமது எதிரி தன்னை பலவீனமானவனாக எண்ண வேண்டும் என்பதற்காகவே பல வேலைத் திட்டங்களை முன்னெடுப்பது ஒரு போரியல் உத்தி. அதனைத் தான் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளும் தற்போது மேற்கொள்வது போல் புலப்படுகிறது.

அதேவேளை புலிகளுக்கு படுதோல்விகள் தொடர்கிறது என்ற ஆரவாரம் தென்னிலங்கையூடாக மேலெழும்புகிறது.

மூலம்:
புலிகளின் மௌனம் எதற்காக?

No responses yet

Sep 26 2007

[TamilNaatham] புறக்கணியுங்கள்


ஆனால் சிங்களவனோடு இருக்க முடியாமல் ஓடிவந்துவிட்ட புலம்பெயர் தமிழர்கள், இன்று சிங்களவனின் விளையாட்டுக்களில் கலந்து மகிழ்வதும், சிங்களவர் பொருட்களை விலை கொடுத்து நுகர்வதும் எமது நாட்டுப்பற்றுக்கு முரணான விடயங்களாகும்.

அதாவது தமிழீழ விடுதலைப் போராட்டத்திற்குச் சார்பு நிலை இல்லாத எவரோடும்- அது வர்த்தக ரீதியாகவோ, வேறு எதுவாக இருந்தாலும்- அவர்களோடு தொடர்புகளை அறுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஒரு திடமான முடிவுக்குத் தமிழர்கள் வரவேண்டும். இந்தப் புறக்கணிப்பு ஊடாகத்தான் அவர்களுக்கு திடமான ஒரு செய்தியையும் நாம் சொல்ல முடியும். அத்தோடு எமக்கு ஆதரவானவர்களையும் அறிந்து அவர்களுக்கு ஊக்கத்தையும் கொடுக்க முடியும்.

புலம்பெயர் தமிழர்களுடைய நிதி வளம், அறிவு வளம், தொழில் வளம், வர்த்தக வளம், மற்றும் மக்கள் திரட்சி என்பவையெல்லாம் பெரிய பலங்களாகும். தமிழீழ விடுதலைப் போராட்டத்த்pற்கு எதிராக உள்ளவர்களை இத்தகைய பலங்களுக்கு ஊடாகப் புறக்கணிக்க வேண்டும். இதில் புலம்பெயர் தமிழர்கள் தெளிவாகவும், உறுதியாகவும் இருக்க வேண்டும்.

மூலம்:
‘புலம்பெயர் தமிழர்களின் பலமும், பலவீனமும்”

No responses yet

Sep 23 2007

[The Sentinel] Government Murders And Abuses Continue

Could you imagine if your high-school age son was shot by the army while hanging out with his friends at the beach? Could you imagine if your daughter was walking to her aunt’s house and was found the next day, raped and dead in a well just walking-distance from a navy base? What if your brother or sister was one of 17 aid workers found shot in the head in an area surrounded by army camps? What if your teen-age daughter was one of 61 girls who were killed in a government air strike while receiving first-aid training?

Tamil families in Sri Lanka do not have to imagine this, they are living it. There are countless unheard stories similar to these that I encountered first-hand while working for a local human rights organization in Northeast Sri Lanka. During my one year of service in the Northeast, I crossed paths with too many families who have lost loved ones through attacks by the army and government-backed paramilitaries. I soon learned that these incidents of killings and abductions by the Sri Lankan armed forces were a repetition of events for Tamils. They have endured government war crimes for more than 30 years, and only a few years worth of incidents are being publicized.

Foreign governments perpetuate and implicitly condone the Sri Lanka government’s human rights abuses by providing military assistance. The U.S. must know that its military assistance to Sri Lanka is also fueling these human rights abuses.

The Sri Lankan government claims that it must halt a Tamil struggle for equality and self-determination by implementing a “war on terror.” Except this “war on terror” has claimed many Tamil civilian lives. How many? While I was there, monthly tolls would range from 60 to 100 civilians, which amounted to nearly 4,000 civilians in the past two years, as Amnesty International reports.

I had the opportunity to visit girls in a local hospital days after they survived a government aerial bombing of their school. At the time of the bombing, hundreds of girls were taking a first-aid training. Sixty-one girls were instantly killed. The government quickly plays the “war on terror” card and suddenly the 61 schools girls are terrorists in training. However, ceasefire monitors and UNICEF officials reported that there was no evidence the area bombed was a military installation.

This incident and other killings prompted a team of international observers to monitor a presidential commission to investigate human rights abuses. However, just this week, this international team (one of whom is an American) stated, “the investigation and inquiry process to date fails to comply effectively with international norms and standards.” In other words, the Sri Lankan government’s human rights abuses (under the guise of war on terror) are going uninvestigated and continuing with impunity.

The Sri Lankan government seems to have hit all the human rights violations, including the blockade of humanitarian aid to the Northeast. This blockade is not only preventing aid for the recent displacement, but also prevents post-tsunami aid. So far, the Tamils in the Northeast have not received much of the tsunami aid donated by foreign governments and relief agencies. One example is a U.S-registered agency, Tamils Rehabilitation Organization (TRO), to which Americans donated generously. The Sri Lankan government keeps a lockdown on TRO funds for over one year without explanation. Meanwhile almost every tsunami-hit home is rebuilt in the island’s South.

How can these human rights abuses be addressed? I join my fellow advocates in supporting the passage of a small, but important, section of the State, Foreign Operations bill that calls for restrictions on U.S. military assistance to the Sri Lankan government. The bill was recently passed by Senate and awaits passage by the House. It includes significant language that, if passed by the House, would halt U.S. military assistance until the Sri Lankan government improves its human rights record. This is an opportunity for the U.S. government to take a leading role in ending human rights abuses in Sri Lanka.

Source:
*EDITORIAL* In Our Opinion

One response so far

Sep 18 2007

[The Enquirer] Inaction implies not just neutrality, but complicity

If you think Naziism or apartheid are long gone, you would do well to continue reading. Last month in Sri Lanka, 500 Tamils were forcibly evicted by police from the capital city of Colombo. They, along with 300 others who were detained, either lived in the capital or had been visiting for reasons including medical treatment. The police chief’s explanation: ethnic minority Tamils cannot stay in the capital “without a valid reason.”

“Police didn’t listen to us. They tried to beat us, they where scolding and they put us into the vehicles,” explained a 54-year old mother. “They made us to leave the place with whatever cloth we were dressed with. We didn’t even take our clothes.”

Although Naziism may be dead in name, the philosophy behind it is alive and well in Sri Lanka. Even that country’s opposition leader

agrees, comparing this to the treatment of Jews in Germany and blacks in South Africa. Norway and America condemned the mass eviction, and several non-governmental organizations called it a disgrace to humanity.

So should all of us simply join the chorus of condemnation, and then proceed to forget Sri Lanka? If the eviction were an aberration, perhaps. But Tamils know it is just the latest in a decades-long story of state terrorism that amounts to genocide.

If you don’t care much for Sri Lanka, consider this: the U.S. is sending $60 million in aid to the Sri Lankan military. As the Tamils fight a war of liberation, exactly what kind of military has Sri Lanka shown itself to have? It’s not pretty. The armed forces have been criticized repeatedly for murdering journalists, professors, students and members of parliament. The air force is known for bombing schools, churches, refugee camps and orphanages. The army blocks food and medicine from reaching hundreds of thousands of Tamils displaced by the war. Last year soldiers massacred 17 non-governmental organization workers by lining them up and shooting them at close range.

Surely it is reasonable that, when I give up hard-earned money to taxes, I assume it goes to improving our country or maybe helping the needy overseas, not to filling the coffers of a wildly murderous military. Especially at a time when our own forces are near breaking point in Iraq and Afghanistan, why are we throwing money at Sri Lanka?

And let’s not forget the Indian Ocean tsunami – how well do disaster victims, many still in temporary camps, fare when an army that kills civilians is given free money? I don’t like seeing my taxes go to random pork barrel spending, let alone foreign military oppression.

During the Holocaust or apartheid in South Africa, the international community did not act fast enough. After the atrocities of Rwanda, we said “never again.” As the horrors of Darfur unfold, Americans are finally taking action. We must do the same for Sri Lanka.

The Nazi-style mass eviction of Tamils is one part of a long genocidal streak, and we cannot sit back and watch. As our government funds the Sri Lankan military, inaction implies not just neutrality, but complicity.

Ahilan Sivaganesan, a junior at Rice University in Houston, has lived in Cincinnati for 20 years.

Source:
U.S. shouldn’t help Sri Lanka regime with our tax dollars

No responses yet

Sep 10 2007

[NESOHR] Tamils Killed by Sri Lankan Forces February 22, 2002 – August 31, 2007

Tamils Killed in Sri Lanka February 22, 2002 - August 31, 2007

Complete report:
Tamils Killed in Sri Lanka February 22, 2002 – August 31, 2007

No responses yet

அடடா » தவறு

Sorry, you are not allowed to access this page.